Serveis en Transports i Logística

Mercaderies Perilloses

La totalitat dels vehicles estan certificats i autoritzats per transportar mercaderies perilloses.

Pel que fa a mercaderies perilloses, hi ha 13 classes, podem transportar totes les classes, excepte les classes Explosives i Radioactives.

Tots els conductors estan autoritzats a transportar mercaderies perilloses. L'empresa disposa d'assessor de seguretat certificat. La nostra empresa compleix certificats, assegurances, formació específica sobre riscos a l'empresa.

Mercaderies Paletitzades

Disposem de camions per transportar mercaderies paletitzades (els nostres camions són tipus de carrosseria TAUT-LINER). Els camions Taut-liner tenen una morfologia de caixes tancades per càrrega i descàrrega, obrir-se per darrere, per dalt i per costats.

Disposen de cortines laterals superiors i porta del darrere.

Grupatges

El transport de grupatge és el que generalment s'anomena "paqueteria", és a dir, camions petits que recullen petites càrregues a diferents punts que després s'agrupen en un camió gran. A partir d'aquest moment, s'envien a una altra punt, per exemple, a Madrid, i es tornen a introduir en petits camions per lliurar-los al client. Això fa que sigui necessari almenys de 48 a 72 hores des del moment de la càrrega fins al moment de lliurament al client.

La nostra empresa ofereix aquest servei. A Catalunya, podem entregar els productes el mateix dia, estalviant costos i temps, garantint la màxima satisfacció del client.

Emmagatzematge de mercaderies

Emmagatzematge

Emmagatzematge

La nostra empresa disposa d’instal·lacions interiors i exteriors per emmagatzemar mercaderies amb els següents ítems:

  • Tot tipus de mercaderies, fins i tot productes alimentaris. No podem emmagatzemar mercaderies perilloses ni residus.
  • La nostra experiència es basa en productes sempre paletitzats, com productes químics, amb palets, big bags o contenidors IBC’s.

Normalment, tenim productes de ferreteria i basar, palets d’ampolles, materials per a la construcció, mobiliari de cuina, adobs, etc. però podem emmagatzemar tot el que sigui transportat en camió i pugui ser descarregat en carretilla (toro) o grua. Disposem de 3 grans naus amb una capacitat de 2.400 metres quadrats (gairebé sense columnas) i d’un pati exterior d’uns 1.000 metres quadrats, apte per emmagatzemar productes a l’intempèrie.

També tenim un ampli horari tant de rebuda de mercaderies, com d’expedició i suport informàtic.

Search